Op onze school is een Pestprotocol opgesteld. Dit document geeft een leidraad wat wij onder pesten verstaan, welke afspraken wij met elkaar hebben gemaakt en hoe wij daar mee omgaan. De basis van dit protocol zijn onze manieren.

 

De manieren op De Pijlstaartschool zijn:

  1. Wij gaan op een respectvolle en fatsoenlijke manier met elkaar om.
  2. Wij spreken & luisteren op een respectvolle manier met & naar elkaar.
  3. Wij gebruiken de spullen van een ander pas nadat we dit eerst hebben gevraagd.
  4. Wij noemen iedereen bij zijn eigen naam.
  5. Wij doen & werken zoveel mogelijk samen, zonder iemand uit te sluiten.
  6. Wij lossen zoveel mogelijk zelfstandig onze problemen op; anders vragen we hulp.
  7. Wij willen pesten voorkomen door te laten merken dat iedereen erbij hoort.
  8. Wij zeggen “Stop, houd op” als je last van een ander hebt.

De 8 manieren hangen in elk klaslokaal.

Pestprotocol Pijlstaart

To Top