Kunst – en cultuureducatie op de Pijlstaart

Om richting te geven aan de verschillen in onderwijsbehoeften van kinderen kijken we bij kunst – en cultuureducatie naar manieren om onze leerlingen de ruimte te bieden een cultureel bewustzijn te ontwikkelen door middel van lichamelijke expressie en emotie. Door kinderen goed te begeleiden tijdens de creatieve vakken kunnen we hen leren ontwerpen, creëren, reflecteren, kijken, luisteren en analyseren. De kinderen krijgen de kans een andere kant van zichzelf te laten zien en hun talenten te ontdekken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. We leren de kinderen inzicht en vaardigheden waarmee ze hun gedachten, gevoelens, waarnemingen en ervaringen zelf kunnen vormgeven. Met deze artistieke kennis en vaardigheden leren we de kinderen goed naar de wereld om hen heen te kijken en hier een betekenis aan te koppelen.

Organisatie 2018-2019

Elk jaar staat er een andere kunstdiscipline centraal. Wij hebben de grootse 4 uitgekozen (muziek, beeldende vorming, drama en dans). Dit schooljaar is ‘muziek’ aan de beurt. Voor ons muziekonderwijs gebruiken we de muziekmethode 123zing. Hier hebben alle leerkrachten een training in gevolgd. In mei 2019 staat een hele projectweek in het kader van muziek gepland. Ook het culturele uitstapje van de leerlingen heeft dit jaar met muziek te maken. Elke klas gaat op bezoek in het concertgebouw!

Naast de centrale kunstdiscipline vinden er meerdere kunstateliers plaats per jaar. De kinderen krijgen workshops vanuit verschillende disciplines, van de eigen leerkracht maar ook van vakleerkrachten.

Kunstatelier beeldhouwen

To Top