De MR van De Pijlstaart bestaat uit zes personen, drie leerkrachten en drie ouders, die de belangen behartigen van alle personeelsleden en ouders. Dit gebeurt in MR-overleggen met de directie van de school en in GMR-overleggen met het bestuur van alle openbare basisscholen binnen de Stichting AURO (Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde Venen). In deze overleggen wordt gesproken over het totale beleid rondom de school, zoals personeelsbeleid, financieel beleid, kwaliteit, veiligheid, maar ook over de nieuwbouw, de vakantieplanning en tal van andere belangrijke zaken rondom de school en uw kind. Om als MR en GMR een waardevolle gesprekspartner te kunnen zijn voor directie en bestuur en om de belangen van ouders en daarmee van onze kinderen zo goed mogelijk te kunnen behartigen is het van belang uw mening en ideeën te kennen.

 

U kunt uw mening en ideeën op de volgende manieren aan ons kenbaar maken:

  • Waar mogelijk door direct contact op school;
  • Door te reageren via de MR pagina op de website waar u informatie vindt rondom de samenstelling van de MR, de agenda, de verslaglegging, de enquêtes, etc.;
  • Door uw ideeën en reacties te deponeren in de MR postbus of via e-mail te sturen aan mr@obs-depijlstaart.nl;

Wat vragen wij van u?

  • Allereerst natuurlijk uw mening, uw stem en uw ideeën;
  • En uw betrokkenheid door het lezen van en reageren op de informatie van de MR welke u op de website of op het prikbord kunt terugvinden.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Zorgvuldig verwoorden van uw reacties tot algemene standpunten over verschillende onderwerpen;
  • Staan voor deze standpunten en inbrengen tijdens MR/GMR overleggen;
  • Agenda en verslag van de MR overleggen plaatsen op de website en het prikbord;
  • Jaarverslagen financieel overzicht MR evt. toegelicht in de jaarvergadering;
To Top