Het jaarschema wordt in de laatste vergadering van elk schooljaar vastgesteld.

Vergaderschema 2020-2021
  • 1 oktober 2020
  • 29 oktober 2020
  • 10 december 2020
  • 21 januari 2021
  • 4 maart 2021
  • 8 april 2021
  • 20 mei 2021
  • 17 juni 2021

Van elke vergadering zal er een verslag worden gemaakt. Dit verslag zal zo spoedig mogelijk na gehouden vergadering op deze pagina worden gezet. Indien u vragen heeft m.b.t. het verslag kunt u een e-mail sturen aan: mr@obs-depijlstaart.nl

Hiernaast treft u de notulen van de vergaderingen in dit lopende schooljaar. Wanneer u een MR-vergadering wilt bijwonen kunt u dit kenbaar maken bij één van de MR leden. U bent dan van harte welkom voor het open gedeelte. Ouders en personeelsleden kunnen tot twee weken voor de vergadering agendapunten indienen via de mail (mr@obs-depijlstaart.nl) of MR- bus.

To Top