Het jaarschema wordt in de laatste vergadering van elk schooljaar vastgesteld.

Vergaderschema 2019-2020
  • 3 oktober 2019
  • 5 maart 2020
  • 12 maart 2020
  • 23 april 2020 (videobellen)
  • 14 mei 2020 (videobellen)
  • 11 juni Extra vergadering (GEEN huisvesting op de agenda)
  • 18 juni 2020

Van elke vergadering zal er een verslag worden gemaakt. Dit verslag zal zo spoedig mogelijk na gehouden vergadering op deze pagina worden gezet. Indien u vragen heeft m.b.t. het verslag kunt u een e-mail sturen aan: mr@obs-depijlstaart.nl

Hiernaast treft u de notulen van de vergaderingen in dit lopende schooljaar. Wanneer u een MR-vergadering wilt bijwonen kunt u dit kenbaar maken bij één van de MR leden. U bent dan van harte welkom voor het open gedeelte. Ouders en personeelsleden kunnen tot twee weken voor de vergadering agendapunten indienen via de mail (mr@obs-depijlstaart.nl) of MR- bus.

To Top