Het jaarschema wordt in de laatste vergadering van elk schooljaar vastgesteld. Als u een onderwerp wilt agenderen, verzoeken wij u dit minimaal 1 week voor vergaderdatum kenbaar te maken. Gelieve een mail te sturen aan: mr@obs-depijlstaart.nl

Vergaderschema 2015-2016
  • 24 september 2015
  • 26 november 2015
  • 14 februari 2016
  • 14 april 2016
  • 2 juni 2016

Van elke vergadering zal er een verslag worden gemaakt. Dit verslag zal zo spoedig mogelijk na gehouden vergadering op deze pagina worden gezet. Indien u vragen heeft m.b.t. het verslag kunt u een e-mail sturen aan: mr@obs-depijlstaart.nl

Hiernaast treft u de notulen van de vergaderingen in dit lopende schooljaar. Wanneer u een MR-vergadering wilt bijwonen kunt u dit kenbaar maken bij één van de MR leden. U bent dan van harte welkom voor het open gedeelte. Zie voor de onderwerpen de agenda van de eersvolgende vergadering (deze wordt 1 week voor datum op de site geplaatst).

To Top