Noodscenario OBS De Pijlstaart

Pandemiescenario OBS De Pijlstaart

Kinderen hebben recht op onderwijs en dat moet te allen tijde zo goed mogelijk doorgaan. (Artikel 28: recht op onderwijs). 

Met artikel 28 als uitgangspunt doen wij er als school alles aan om ook in crisistijd het onderwijs te continueren. OBS De Pijlstaart heeft in het begin van de Covid-crisis laten zien weerbaar te zijn en met technologie en aanpassingsvermogen onderwijs te kunnen verzorgen. Nu de teststraten vollopen en we leerkrachten soms 3 of 4 dagen moeten missen door testvertraging willen wij niet wachten op een wonder of een externe oplossing. Wij hebben daarom een noodscenario ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden met werkdruk en eventuele overbelasting van het personeel. 

In het onderstaande schema kunt u 4 volgordelijke scenario’s lezen. Het basisprincipe is dat wij de kinderen zoveel mogelijk op school les willen geven. Om dit te realiseren zetten wij bij scenario 1 & 2 online middelen en een invalpool in. Scenario 3 zal ingezet worden als er geen andere mogelijkheid meer is (door grote uitval van leerkrachten bijvoorbeeld). Mocht uw kind niet naar school kunnen wegens Covid-klachten dan zorgen wij bij scenario 4 voor online materiaal zodat het missen van lessen tot een minimum wordt beperkt. 

                                                                        Noodscenario OBS De Pijlstaart

No Comments

Comments are closed.

To Top