Welkom! U bent op de site van onze Pijlstaartschool. Wij zijn een openbare basisschool met 370 leerlingen die verdeeld zijn over 15 groepen.

De Pijlstaart is een echte dorpsschool. We beseffen ons dat we een belangrijk onderdeel zijn van het sociale leven in Vinkeveen en willen daar te allen tijde en in brede zin eenpositieve bijdrage aan leveren. We zijn bewust laagdrempelig en vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en andere betrokkenen hartelijk worden ontvangen, zich welkomvoelen op onze school en er graag komen. Maar bovenal is de Pijlstaart een gestructureerde en en veilige leeromgeving voor kinderen waar we ons maximaal inzettenzodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Pijlstaart is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Een school met ruimte voor verschillende idee├źn en aandacht voor het individu. Bij ons is sprake van een veilig en tolerant schoolklimaat. Daarin besteden we veel aandacht aan door met kinderen te reflecteren op het eigen gedrag en als leerkracht, vanuit een positieve houding, het goede voorbeeld te geven. Op de Pijlstaart willen we met en van elkaar leren en streven we ernaar kinderen zoveel mogelijk te betrekken in het leerproces. Wij zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid de motivatie van lerende kinderen vergroot.

Onze visie is: “Een school die door samen leren, samen leert leven.”

To Top