Ik ben Jaco van den Dool, de nieuwe directeur van OBS De Pijlstaart. Na een onderwijsreis door het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten ben ik  gestart in het primair onderwijs. Na jaren van zelf voor de klas staan en onderzoek doen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de rol van het lichaam in leerprocessen werk ik nu met plezier aan de basis van ons onderwijssysteem. Wat drijft me op het gebied van onderwijs? Lees hieronder mijn visie op onderwijs in een notendop.

De rol van onderwijs in onze samenleving

Waarom geven we eigenlijk onderwijs? Om kinderen volledig tot bloei te laten komen en hen kennis en vaardigheden mee te geven om op te groeien tot kritische en cultureel zelfbewuste personen die met compassie samenleven met anderen. Wat leren we onze leerlingen? Om kinderen goed te laten functioneren in het leven van de 21e eeuw is meer nodig dan alleen taal en rekenen. Kinderen floreren als ze artistieke vaardigheden leren en hun emoties leren uiten middels expressieve kunstvakken. Hoe geven we onderwijs? Kennis beklijft beter als kinderen hun lichaam actief inzetten tijdens het leerproces. Naast beweging is technologie van groot belang om het leren te ondersteunen en te verrijken. Het gebruik van digitale middelen maakt leren niet alleen leuker, maar heeft ook een positieve impact op de leermotivatie van kinderen. De komende jaren ga ik me met veel plezier inzetten voor kwalitatief en inspirerend onderwijs op de Pijlstaart.

Dr. Jaco van den Dool

Publicaties

 • Nijs, L., Bremmer, M., & Van den Dool, J (2018). Singewing space: an augmented blended learning-approach to music learning. University of the Arts Amsterdam.
 • Van den Dool, J. (2018). Learning with the Body: Investigating the Link Between Musical Interaction and the Acquisition of Musical Knowledge and Skills. In Traditional Musics in the Modern World: Transmission, Evolution, and Challenges (pp. 243-260). Springer, Cham.
 • Van den Dool, J. (2018). Move to the music: understanding the relationship between bodily interaction and the acquisition of musical knowledge and skills in music education. Doctoral dissertation, Erasmus University Rotterdam.
 • Van den Dool, J. (2018, May 10). Pitch2Peer & Feedback [Audio podcast].
 • Van den Dool, J. (2018, May 20). Motionbank & Feedback [Audio podcast].
 • Van den Dool, J. (2017, December 20). Move to the music [Audio podcast].
 • Van den Dool, J., Zwijnenburg, A., Low, B. (2017). Intercultureel leren: muziekeducatie en de gelijkwaardige ander. Cultuur+Educatie, 17 (48).
 • Van den Dool, J. (2017). Why education? Eigenaarschap, democratisering en gepersonaliseerd leren. Kunstzone 2.
 • Van den Dool, J. (2016). Blended Modes of Music Learning: Shaping Intermusicality in Kathmandu. Asian Music, 47(2), 84-113. Texas University Press.
 • Van den Dool, J. (2014). Luisteren met je lichaam. Kunstzone 1.
 • Van den Dool, J. (2014). Intermusicality and Embedded Lifelong Learning. Sharing4Good: Kathmandu.
 • Van den Dool, J. & Warmerdam, S. (2013). School of Performing Arts Kathmandu: een sociaal cultureel initiatief aan de voet van de Himalaya. Kunstzone 5.
 • Van den Dool, J. (2012). Leren met het muzikale oog. Cultuur + Educatie nr.35. Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht.
 • Van den Dool, J. (2012). De muzikale route van A naar B: Het continuüm van muzikaal leren en de rol van intermuzikaliteit in verschillende leeromgevingen in Kathmandu, Nepal. Cultuurnetwerk.
 • Van den Dool, J., van Eijck, K., Kom, L. & Peters, M. (2012). De effecten van cultuureducatie op schoolprestaties, creativiteit en welbevinden. Paper voor de Conferentie “Onderzoek in Cultuureducatie” Cultuurnetwerk i.s.m. Erasmus Universiteit Rotterdam 21 juni 2012, Erasmus Universiteit Rotterdam.
To Top