Welkom bij de Podcastserie van de Pijlstaart! Op deze pagina kun je onze Podcasts beluisteren over onderwijs. Jaco van den Dool neemt je mee op een onderwijsreis langs uiteenlopende onderwijsonderwerpen. Hij vertelt zijn visie op onderwijs en gaat uitvoerig in gesprek met leerkrachten en leerlingen. Ben je benieuwd hoe wij ons onderwijs vormgeven en hoe de kinderen denken over onderwijs? Klik dan op de onderstaande audiobestanden en ga er lekker voor zitten.

De Plusklas

Sommige kinderen hebben al op jonge leeftijd een ontwikkelingsvoorsprong op hun leeftijdgenoten. Binnen het reguliere onderwijsprogramma hebben deze kinderen doorgaans niet genoeg uitdaging. Jaco van den Dool gaat in gesprek met Debby van Beek over de wijze waarop de Pijlstaart kinderen met een hoger dan gemiddeld cognitief niveau passend onderwijs aanbiedt. In deze podcast kunnen jullie luisteren naar de visie van Debby op uitdagend onderwijs en het plezier van de kinderen die hieraan deelnemen.

De Zomerpodcast

Het is weer zomervakantie! Mag ik 5 minuten van uw tijd om terug te blikken op het afgelopen half jaar en vooruit te kijken naar wat het nieuwe schooljaar gaat brengen? In deze zomerpodcast zal ik kort en bondig de koers van de Pijlstaart voor de komende 4 jaar uitstippelen. Gebaseerd op deze 4 pijlers zullen wij het onderwijs in 2019-2020 als volgt gaan vormgeven:

  • Ontwikkeling van expressieve en kunstzinnige vaardigheden. Met behulp van kunst en cultuur leren kinderen hun gevoelens en emoties te uiten en artistieke vaardigheden te ontwikkelen.
  • De ontwikkeling van digitale vaardigheden. Leerlingen en leerkrachten ICT vaardiger maken, regelmatiger digitaal toetsen en nieuwe aantrekkelijke digitale lessen maken om het onderwijs te verrijken.
  • Overdracht van kennis en vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Het komende jaar gaan we ons richten op spelling en taal. We brengen het leerproces in kaart en verbeteren het onderwijs waar nodig.
  • Burgerschap. Op school leer je niet alleen taal en rekenen, maar ook hoe je compassievol met anderen omgaat. Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van je eigen identiteit en dat je leert te zijn wie je wil zijn in alle vrijheid. Ook leert het je kritisch te denken. Voor volgend jaar ligt de nadruk op het compassievol omgaan met anderen.

Een heel fijne zomervakantie!

ICT en Onderwijs

Technologie is overal aanwezig en zal naar verwachting een steeds grotere impact hebben op ons dagelijks leven. Denk aan kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s en talloze digitale tools om afhankelijk van tijd en plaats te kunnen leren en informatie te delen. Hoe kunnen we kinderen weerbaar maken in een samenleving waar technologie een steeds grotere rol speelt? Wat leren we onze kinderen en hoe gebruiken we digitale middelen om het onderwijs te verrijken?

Welkom bij de eerste Podcast van De Pijlstaart over basisonderwijs en technologie. In deze Podcast-serie neemt Jaco van den Dool jullie mee in een ontdekkingsreis van een openbare basisschool die de eerste stappen zet in het gebruik van digitale middelen om het onderwijsleerproces te ondersteunen. We gaan luisteren naar de eerste ervaringen van leerkrachten en leerlingen met het gebruik van chromebooks, digitaal toetsen en online leren.

To Top