OBS de Pijlstaart
Pijlstaartlaan 7
3645 GR Vinkeveen

Telefoon: 0297-261633
E-mailadres: administratie@obs-depijlstaart.nl


Stichting Brood & Spelen

Het e-mailadres van de tussenschoolse opvang (TSO) is:
pijlstaart@broodspelen.nl


O.B.S. de Pijlstaart valt onder het bevoegd gezag van Stichting Auro.

AURO-logo

To Top