Op deze pagina vindt u informatie die relevant is voor ouders van de kinderen op onze school en natuurlijk voor ouders en kinderen die meer van onze school willen weten.

Schoolgids 2022-2023

De schoolgids bevat voor u als ouder informatie over de school. In onze schoolgids leest u onze doelen van het onderwijs en welke extra ondersteuning wij bieden voor leerlingen. De schoolgids krijgt ieder jaar een update en is te vinden op onze website. Nieuwe ouders ontvangen de schoolgids bij een kennismakingsgesprek.

Schoolplan 2019 – 2023

De school stelt hiermee de doelen op het gebied van onderwijsbeleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid voor de jaren 2019-2023 vast. Het schoolplan is de inspiratiebron en een stevige basis voor de schoolontwikkeling van De Pijlstaart in de komende jaren.

Vrij buiten de schoolvakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

  • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
  • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
  • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

Alle voorwaardes leest u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u door het formulier “Aanvraagformulier vrijstelling” te downloaden, in te vullen en op te sturen naar de administratie.

Na schoolgaande kleuters

Mocht u na een geslaagd kennismakingsgesprek besluiten uw kind op de Pijlstaart in te schrijven dan volgen er alvorens de 4e verjaardag van uw kind een aantal wenmomenten op school. Daarnaast heeft u een gesprek met de leerkracht(en). Dit alles gaat in goed overleg met de leerkracht en samen bekijkt u de praktische invulling. Zo zorgen we voor een fijne start waarin persoonlijk contact een pré is.

Bij onze documenten is een kort informatieboekje te vinden over het kleuteronderwijs.

Schoolonderzoeken

Op www.onderwijsinspectie.nl leest u alles over de inspectierapporten die de inspectie voor De Pijlstaart

Documenten

To Top