De Ouderraad van obs De Pijlstaart bestaat uit tien leden en organiseert diverse activiteiten, waaronder De Pijlstart (het openingsfeest van het nieuwe schooljaar), Sinterklaas, Kerst en het Paasontbijt. Daarnaast ondersteunt de OR het team (leerkrachten) bij diverse activiteiten. De Ouderraad komt zes keer bij elkaar. Deze vergaderingen dienen om activiteiten door te spreken, taken te verdelen en ideeën uit te wisselen. Het allergrootste belang van de Ouderraad is; leuke feesten voor de kinderen samen te stellen en dat kunnen wij NIET zonder uw hulp!

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u zichzelf aanmelden, stuur dan een e-mail naar: or@obs-depijlstaart.nl of spreek ons aan bij school.

 

Jaarverslagen

Elk schooljaar stelt de OR een jaarverslag op. Dit verslag is samen met de financiële balans op deze pagina terug te vinden. Heeft u vragen ten aanzien van dit verslag dan kunt u een e-mail sturen aan: or@obs-depijlstaart.nl

Elk jaar zal een verslag worden gegeven van de georganiseerde activiteiten van het betreffende schooljaar. Natuurlijk is de financiële balans ook terug te vinden in het jaarverslag.

To Top